Những trường hợp mang thai ở tuổi chưa thành niên khiến ai cũng thấy khó tin.