Trong số các bác sĩ, y tá Trung Quốc, có rất nhiều người trẻ tuổi đã gác lại hạnh phúc riêng để dấn thân vào tuyến đầu chống dịch Covid-19 trong bộ quần áo bảo hộ nặng nề với những công việc khá nặng nhọc.